1200 Skimo 2002 Sleipnir Yahel Fouco Nel Fouco Goa Skazi Protoculture Sesto Sento Gms Eskimo Astrix Böhse Onkelz