Egoistic Naoki Sato Yoshihisa Hirano Tatsuya Kato Cyua Shiro Sagisu Hans Zimmerman Supercell Sawano Hiroyuki Dj Okawari Gaijinbeats Hiroyuki Sawano