Emi Evans Keiichi Okabe Michiru Yamane Yuriko Nakamura Garoad Arai Tasuku Yumi Kawamura Shoji Meguro Lotus Juice Jamie Christopherson Tetsuya Shibata Hip Tanaka Shihoko Hirata Smoke Thief Matryoshka Hiroyuki Sawano Yasunori Mitsuda Fractal Dreamers Bruce Faulconer Universal Hall Pass Yuka Kitamura Yuki Kajiura Kevin Penkin Yoko Shimomura Julie Bjerre Kenji Ito Leather Tramp Nobuo Uematsu Falcom Sound Team Jdk Daisuke Ishiwatari Monaca Dorlis Kow Otani Masashi Hamauzu Go-Qualia Shunsuke Kida Mega Beardo Gareth Coker Pengosolvent Hideyuki Fukasawa Mina Kubota Mika Kobayashi Akiko Shikata Rei Kondoh Joe Hisaishi Eddie Morton Akihiko Narita Yusuke Tsutsumi Takeshi Abo