Hako Yamasaki Yoshiko Sai Kan Mikami Kazuki Tomokawa Midori Takada Beth Gibbons & Rustin Man Geinoh Yamashirogumi Yasuaki Shimizu Noiserv Mai Yamane Toshifumi Hinata Michael Kwan Drop'S Toshinori Kondo Kyu Sakamoto Maki Asakawa Beth Gibbons Lino Capra Vaccina Aktuala Group Of Gods Osamu Kitajima Doji Morita Zeal And Ardor Taeko Onuki Ghibli Hiroshi Sato Lily Chou-Chou Wadaiko Matsuriza Takako Mamiya Miyuki Nakajima Seppuku Paradigm Minoru Muraoka First Breath After Coma Rodrigo Leao Oxbow Lamp Happy End The Jones Girls Flower Flower Veljo Tormis Lakim Octave Lissner Salyu Kodo Mari Iijima Ringo Sheena Kostas Theodorou Sleep Party People Harris Lambrakis