Haruomi Hosono Yellow Magic Orchestra Shintaro Sakamoto Akiko Yano Sketch Show Yukihiro Takahashi Miharu Koshi Hosono Haruomi Sadistic Mika Band Happy End Papaya Paranoia Oppenheimer Analysis Serph Anatakikou Takayuki Ito Maruosa Kikuo Hiroshi Yoshimura Walter Wanderley Azimuth Yukari Fresh Yasuaki Shimizu Shigeru Suzuki Jean-Jacques Perrey & Gershon Kingsley Mariya Takeuchi Mariah Der Plan Hiroshi Takano Iury Lech Daf Willie "The Lion" Smith Kirinji Woo Jim O'Rourke Les Halles Hajime Tachibana Momoko Kikuchi Pinocchiop Monomate Kraftwerk Junko Yagami Telex Miki Matsubara Larsen Hideki Matsutake Nobuyasu Okabayashi Duke Slammer Yuki Kitayama Michio Kurihara