Keiichi Okabe Emi Evans Yuriko Nakamura Shoji Meguro Yumi Kawamura Jamie Christopherson Lotus Juice Michiru Yamane Garoad Shihoko Hirata Hiroyuki Sawano Tetsuya Shibata Yuka Kitamura Arai Tasuku Daisuke Ishiwatari Yasunori Mitsuda Kevin Penkin Hip Tanaka Yoko Shimomura Darren Korb Shunsuke Kida Yuki Kajiura Smoke Thief Mina Kubota Nobuo Uematsu Hentai Dude Universal Hall Pass Matryoshka Bruce Faulconer Yugo Kanno Kenji Ito Falcom Sound Team Jdk Monaca Yusuke Tsutsumi Kensuke Ushio Raflum Masayoshi Soken Dorlis Kow Otani Gao Christopher Larkin Rei Kondoh Akiko Shikata Keigo Hoashi Paul Romero Joe Hisaishi Yoshio Suzuki Jon Everist Akihiko Narita