Ken Hirai Noriyuki Makihara Porno Graffitti The Gospellers Gen Hoshino Kazumasa Oda Southern All Stars Aiko Kuwata Band Trio Ohashi The Highlows Hikaru Utada Inspi Jolin Tsai Beat Mario ゴスペラーズ Double Yuko Hara Namie Amuro Chitose Hajime Ayaka Hirahara Hy Godiego 秦基博 Eddie Rath Naomi Tamura Def Tech Yuya Matsushita Mamoru Miyano Seiko 蜉蝣 Amuro Namie Going Steady Dreams Come True Hideaki Tokunaga Rshitei Sakamoto Ryuichi Alessandro Safina Utada Hikaru Blu-Billion H Zettrio Trignal Kyosuke Himuro Surface Globe Kenn Miyuki Nakajima アジアンカンフージェネレ Rekishi