Shoji Meguro Lotus Juice Yoko Shimomura Yumi Kawamura Daisuke Ishiwatari Hiroyuki Sawano Shihoko Hirata Keiichi Okabe Linked Horizon Yuriko Nakamura Soundtracks Nobuo Uematsu Emi Evans Full Metal Alchemist Yasuharu Takanashi Deathnote Yasunori Mitsuda Rurutia Yuki Kajiura Unison Square Garden Masaaki Endoh Shoko Nakagawa Mina Kubota The Black Mages Garoad Hentai Dude Falcom Sound Team Jdk The Oneups Tokyo Active Neets The Megas Masashi Hamauzu My Little Pony Bradio The Protomen Toshinobu Kubota Kenji Ito Stereo Dive Foundation Senya Луна Yukari Tamura Masafumi Takada Hideki Naganuma Jamil Smoke Thief Jun Senoue Yuji Ohno Joe Hisaishi Ujico* A Mighty Wind