Tatsuro Yamashita Toshiki Kadomatsu Mariya Takeuchi Junko Ohashi Anri Taeko Onuki Junko Yagami Momoko Kikuchi Miki Matsubara Akina Nakamori Hiroshi Sato Shigeru Suzuki Takako Mamiya Kubota Toshinobu Kazumasa Oda Kimiko Kasai Tetsuya Komuro Rajie The Alfee Lamp Hitomitoi Yuki Saito Epo Nakajima Miyuki Seiko Matsuda Sing Like Talking Noriyuki Makihara Mega Corp Koji Tamaki Momoe Yamaguchi Masayoshi Takanaka Mdktn Btb Mai Yamane Motoharu Sano Yasuyuki Okamura Annina Macross 82-99 Tanuki Akiko Yano Luvraw Lucky Tapes Shikao Suga Telan Devik Dayton South Penguin Tulip Masayuki Suzuki Char