Tomohito Nishiura Okdal Satoshi Gogo Joe Hisaishi Takashi Yoshimatsu All That Jazz Lars Horntveth Onnine Ibalgwan Akito Nakatsuka Lullatone The Sing Team Kenji Ito Koichi Sugiyama Hirokazu Tanaka Tokyo Brass Style Leftover Cuties Shiro Sagisu Ryuichi Sakamoto George & Jonathan Masashi Hamauzu Kisnou Sushi Killer Norihiko Hibino Baustelle Rei Kondoh Shawn Wasabi Ernest John Moeran Jia Peng Fang Jake Kaufman Elis Regina Falcom Sound Team Jdk Hitoshi Sakimoto Snail'S House Dmitri Shostakovich Tomppabeats Jonny Greenwood Aivi & Surasshu Fusq Patrick Watson Vashti Bunyan The Deli Red Hot Chilli Pipers Idealism Kamasi Washington Ennio Morricone Sohn Winner Kenshi Yonezu Iu