Toshiki Kadomatsu Tatsuro Yamashita Mariya Takeuchi Junko Ohashi Anri Junko Yagami Momoko Kikuchi Miki Matsubara Casiopea Taeko Onuki Shigeru Suzuki T-Square Akina Nakamori Hitomitoi Kimiko Kasai Rajie Takako Mamiya Yuki Saito Hiroshi Sato Mezzoforte Minako Honda Randy Brecker Lamp Trix Bob Berg Cindy Bradley Yasuyuki Okamura Macross 82-99 Annina Chick Corea Elektric Band Masayoshi Takanaka Mega Corp Mdktn Cassiopea Btb Yasuha Kubota Toshinobu Tetsuya Komuro Yoko Minamino Luvraw Shakatak Amiaya Joe Claussell Nate James Epo I Level Mark E Yumi Matsut˘ya Momoe Yamaguchi