Yasuaki Shimizu Midori Takada Geinoh Yamashirogumi Toshifumi Hinata Group Of Gods Lino Capra Vaccina Emerson Kitamura Yoshiko Sai Hako Yamasaki Hiroshi Yoshimura Aktuala Wadaiko Matsuriza Wimme Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou Osamu Kitajima Shigeo Sekito Kazuki Tomokawa Odonis Odonis Michael Cooney Kan Mikami Toshinori Kondo Susumu Yokota Dave Pike Chakra Visible Cloaks Letta Mbulu D'Eon Niño De Elche Jeff Davis Jeff Warner Gaussian Curve Haruomi Hosono Dave Liebman Tom Tom Club Eric Taxxon Kodo Cecil Taylor Blue Gas Eddie Higgins Trio Veljo Tormis Akiko Yano Don Cherry Ryo Fukui Brian Eno & Jon Hassell Pharoah Sanders Global Goon Yoshida Brothers Ashra Motion Graphics