Yasunori Mitsuda Nobuo Uematsu Yuki Kajiura Motoi Sakuraba Yoko Shimomura Hiroki Kikuta Ali Project Masashi Hamauzu Hitoshi Sakimoto Kenji Ito Noriyuki Iwadare Falcom Sound Team Jdk Keiichi Okabe Hiroyuki Sawano Kotoko Shoji Meguro Rei Kondoh Yoko Kanno Konami Kukeiha Club Joe Hisaishi Michiru Yamane Norihiko Hibino Emi Evans Michiko Naruke Hirokazu Tanaka Faye Wong Yuriko Nakamura Jamie Christopherson Le37 School Food Punishment Ace+ Sarah Class Alph-Lyla Mina Kubota Shiro Sagisu Yumi Kawamura Christophe Beck Takeharu Ishimoto Bear Mccreary Susumu Hirasawa Falcom Jdk Band Jam Project Moog Cookbook The Seatbelts Bruce Faulconer Jinn Tommy February6 Lee Ann Womack Yoko Ueno